Τι μας Δίδαξε η Πανδημία για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση;

Σύμφωνα με την UNESCO, τους τελευταίους 2 μήνες πέραν του 1.3 δισεκατομμύρια μαθητών/τριών έχουν επηρεαστεί από το κλείσιμο των σχολείων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση και την ποιότητα της εκπαίδευσης και να παρέχει ευελιξία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, δίχως χωροχρονικούς περιορισμούς. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί ένα πεδίο το οποίο έχει εξελιχτεί από την εκπαίδευση μέσω αλληλογραφίας σε μία εξελιγμένη, κατανεμημένη, διαδραστική εμπειρία μάθησης. Παρ’ όλη την κριτική και το σκεπτικισμό που υπάρχει σχετικά με τις προσπάθειες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δύναται να προσφέρει ποιοτικές λύσεις εκπαίδευσης, δεδομένου ότι εξασφαλίζεται η πρόσβαση, υπάρχουν τα καταλληλά εργαλεία και η σωστή εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων. Στη σύντομη αυτή συζήτηση  κάνουμε μια κριτική ανασκόπηση των δυνατοτήτων και περιορισμών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη το κυπριακό και ευρωπαϊκό συγκείμενο. Για να δείτε τις διαφάνειες, πατήστε στο σύνδεσμο εδώ EPALE_02062020. Για να δείτε το βίντεο της παρουσίασης και τη συζήτηση επισκεφθείτε την Πλατφόρα EPALE.