Τι μας Δίδαξε η Πανδημία για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση;

Σύμφωνα με την UNESCO, τους τελευταίους 2 μήνες πέραν του 1.3 δισεκατομμύρια μαθητών/τριών έχουν επηρεαστεί από το κλείσιμο των σχολείων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση και την ποιότητα της εκπαίδευσης και να παρέχει ευελιξία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, δίχως χωροχρονικούς περιορισμούς. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση αποτελεί ένα πεδίο το οποίο έχει εξελιχτεί από την εκπαίδευση μέσω αλληλογραφίας σε μία εξελιγμένη, κατανεμημένη, διαδραστική εμπειρία μάθησης. Παρ’ όλη την κριτική και το σκεπτικισμό που υπάρχει σχετικά με τις προσπάθειες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δύναται να προσφέρει ποιοτικές λύσεις εκπαίδευσης, δεδομένου ότι εξασφαλίζεται η πρόσβαση, υπάρχουν τα καταλληλά εργαλεία και η σωστή εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων. Στη σύντομη αυτή συζήτηση  κάνουμε μια κριτική ανασκόπηση των δυνατοτήτων και περιορισμών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη το κυπριακό και ευρωπαϊκό συγκείμενο. Για να δείτε τις διαφάνειες, πατήστε στο σύνδεσμο εδώ EPALE_02062020. Για να δείτε το βίντεο της παρουσίασης και τη συζήτηση επισκεφθείτε την Πλατφόρα EPALE.

The Fourth Industrial Revolution and a New Vision for Cyprus

The Fourth Industrial Revolution has been discussed and debated extensively over the last decade. Last year the Cyprus Parliament organized an event to address the impact the fourth Industrial Revolution would bring to education, health, labor, and the quality of life of citizens around the globe. In a follow-up event held on June 14, 2018, a similar event was held addressing practical recommendations and actions that need to be taken with regards to the challenges and opportunities arising as a result of the revolution.

Round-table discussion with the Chair of the Cyprus Parliament, experts, policy-makers and academics.

Round-table discussion with the Chair of the Cyprus Parliament, experts, policy-makers and academics.

Continue reading

Modernizing Indian e-Learning Strategies

Modernizing and Enhancing Indian E Learning Educational Strategies, project MIELES, has been launched at the University of Barcelona on Nov. 14-15, 2016. The General Objective of MIELES is to modernize and enhance access to the Indian Higher Education system by supporting the development of diverse institutional e-Learning strategies. CARDET was involved in the writing of the project and will lead the work relating to the development the elearning strategies in all the Indian partner institutions. It is believed that this approach will be a concrete and innovative way of addressing the most pressing needs in the development of the Indian Higher Education sector at mieles1present, namely expanding access to higher education, and more specifically, exploiting the potential of the Indian Governments’ (and private sectors’) investments in digital infrastructure, internet access, and online courses. The project departs from the premise that all Indian higher education institutions need support to upscale their e-learning strategies and programs. CARDET will use its more than 20 years of global expertise in the area of e-learning design and strategies to support partners in achieving their objectives.